top of page

Progenios - Projektstyring

Biogasanlæg

Biogas er gas dannet fra forrådnelse af organisk materiale i et iltfrit miljø, og derfor er biogas er CO2 neutralt. 

Biogasindustrien har udviklet sig voldsom gennem de seneste 20 år fra pioneren, der havde interessen og prøvede sig frem til store industrian-læg med en mere videnskabelig tilgang til processen.

Progenios har været med i hele udviklingen fra de helt små gårdanlæg til store anlæg op til  Mwh. Progenios har været fast sparingspartner til en af landet ældste og førende producent af biogasanlæg. Derfor har Progenios rigtig mange års erfaring med projektering og udvikling af biogasanlæg.

Grøn Energi

Progenios tror på en bæredygtig fremtid. Progenios vil være med helt frem når det udvikles ny grøn energi og tænkes grønne løsninger.

Nye projekter

Progenios vil være den del af fremtidens grønne energi løsninger. Har i et nyt spændende projekt, så lad Progenios give et bud på opgaven.

bottom of page