top of page

Gas teknologi

Biogasanlæg

Biogas er gas dannet fra forrådnelse af organisk materiale i et iltfrit miljø, og derfor er biogas er CO2 neutralt. 

Biogasindustrien har udviklet sig voldsom gennem de seneste 20 år fra pioneren, der havde interessen og prøvede sig frem til store industrian-læg med en mere videnskabelig tilgang til processen.

Progenios har været med i hele udviklingen fra de helt små gårdanlæg til store anlæg op til  Mwh. Progenios har været fast sparingspartner til en af landet ældste og førende producent af biogasanlæg. Derfor har Progenios rigtig mange års erfaring med projektering og udvikling af biogasanlæg.

Gas til Transport.

Der er vil i fremtiden være øget krav til miljørigtig tung transport. Biogas som drivmiddel til tung transport, er pt eneste reelle alternativ til diesel. I takt med at biogasproduktionen øges, og efterspørgslen til grøn tung transport øges, øges antallet af gastankstationer. 

I Danmark er det primært busser og renovationskøretøjer, som drives af biogas, og antallet af køretøjer er stigende. Progenios er med i denne udvikling, og er førende på dette felt.

I samarbejde med vores kunde har Progenios opført adskillige Gastank- stationer.

Forgasnings Teknologi

Forgasning er en termisk proces, hvor man forbrænder organiske materialer med underskud af ilt. Det er en proces, der producerer energigasser som kulilte, brint og methan.

Termisk forgasning af biomasse giver ud over el og varme, mulighed for at få fast biomasse omdannet til drivmidler i transportsektoren, fordi det kan omdannes til flydende brændstoffer for tung transport og fly.

Progenios interesserer sig specielt for dette område.

Grøn Energi

Progenios tror på en bæredygtig fremtid. Progenios vil være med helt frem når det udvikles ny grøn energi og tænkes grønne løsninger.

Nye projekter

Progenios vil være den del af fremtidens grønne energi løsninger. Har i et nyt spændende projekt, så lad Progenios give et bud på opgaven.

bottom of page